Nowa komenda hufca

W sobotę, 5 stycznia obradował zjazd nadzwyczajny naszego hufca. Zjazd został zwołany w celu wyboru nowego komendanta oraz komendy naszego hufca, po rezygnacji przez hm. Dariusza Gwiazdę z pełnionej dotychczas funkcji.

W wyborach na funkcję komendanta Hufca Grójec został wybrany hm. Piotr Jackowski.

Skład komendy hufca przedstawia się następująco: 

hm. Piotr Jackowski – komendant hufca

phm. Ariel Bienkiewicz – z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych

dh. Agnieszka Wierzbicka – skarbnik hufca

hm. Konrad Sołtysiak – członek komendy hufca ds. kształcenia

phm. Bartłomiej Molenda –  członek komendy hufca ds. kształcenia

phm. Adam Nowakowski – członek komendy hufca ds. programu

pwd. Martyna Wyrzykowska – członek komendany hufca ds. pracy z kadrą

Informujemy również, że dotychczasowy przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca Grójec – phm. Ariel Bienkiewicz, zostanie zastąpiony na tej funkcji przez phm. Sebastiana Gorgurewicza.

Składamy najserdeczniejsze gratulacje nowowybranej komendzie hufca. Powodzenia!

Dziękujemy również hm. Dariuszowi Gwieździe – za te wszystkie lata, które poświęcił grójeckiemu harcerstwu! Dziękujemy, że na Druhu zawsze można było polegać jak na Zawiszy. Życzymy powodzenia, motywacji , wytrwałości i samych sukcesów w pełneniu funkcji Burmistrza Gminy i Miasta Grójec!

Czuwaj!