Zasłużeni

Zasłużeni dla Hufca Grójec

hm.Ludwik Michalski

W okresie XX-lecia międzywojennego był nauczycielem w grójeckim gimnazjum. W 1936 roku rozpoczął tworzenie struktur Hufca Grójec od założenia drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 3, a potem kolejnych. Był pierwszym komendantem Hufca Grójec. Tuż przed wojną organizował spływy tratwą po Wiśle z Warszawy do Gdańska. Od października 1939, pod pseudonimem „Fil” rozpoczął tworzenie struktur Szarych Szeregów w Grójcu, przekształcając Hufiec Grójec w Rój „Wolni”. Walczył w Powstaniu Warszawskim w stopniu porucznika w Harcerskim Batalionie „Zośka”. Odznaczony m.in.: Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po zakończeniu wojny nie ujawnił się, gdyż mógł to przypłacić życiem. Zmarł w 1985 r.

hm.Jerzy Fedorowicz

Przedwojenny instruktor Hufca Grójec, drużynowy, w czasie okupacji działacz Szarych Szeregów – kierował przekazywaniem wiadomości o działaniach wojsk niemieckich; ukrywał u siebie w domu przedwojenny sztandar hufca. Aresztowany przez Gestapo w pierwszych miesiącach 1944 roku (jeden z instruktorów Szarych Szeregów – Andrzej Kłoczewiak doniósł Gestapo o ukrywanym sztandarze). Więziony najpierw w budynku Gestapo w Grójcu przy ul. Szpitalnej, przewieziony do Warszawy, na al. Szucha, a potem na Pawiaku. 24.05.1944 osadzony w obozie koncentracyjnym KL Stutthof, nr obozowy 36096. Wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec w 1945 r. (na skutek likwidacji obozu). Po wojnie powrócił do Grójca i tworzył na nowo, grójeckie, powojenne harcerstwo.

phm. Piotr Uznański

Jeden z najlepszych drużynowych w historii hufca, ten który wniósł nowego ducha w grójeckie harcerstwo w latach 80-tych. Aktywny działacz samorządowy w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Nauczyciel, dyrektor szkoły w Słomczynie, wieloletni drużynowy 2 DH „Zmory”, komendant obozów w Lechanicach.  Czynny instruktor ZHP do 1989r.

hm. Zbigniew Rajter

Komendant Hufca Pniewy, później szczepu należącego do hufca Grójec.

hm. Irmina Truszkiewicz

Nauczycielka, instruktorka od czasów LO. Wieloletnia komendantka obozów harcerskich w Augustowie.  Czynna instruktorka ZHP do 1991r.

hm. Helena Gołębiowska

Drużynowa i komendant Szczepu przy ZSZ w Grójcu.

hm. Henryk Michalak

Wieloletni komendant stanicy w Lechanicach.

hm. Dariusz Michalak

Drużynowy harcerski, zastępca komendanta hufca (syn Henryka Michalaka)

hm. Józef Sienkiewicz

Drużynowy w LO w Grójcu, komendant wielu obozów.

hm. Ewaryst Olak

Kuchmistrz, kwatermistrz, zasłużony pra­cownik  ZTS Grójec.

hm. Czesław Porąbka

Instruktor hufca.

ćw. Jacek Bonikowski

Przyboczny DH „Dragoni przy 17 Szczepie Drużyn Harcerskich „Brzask”. Zginął śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym, w wieku 19 lat.