Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym hufca i ma za zadanie czuwać nad tym, aby działania komendanta hufca, komendy hufca oraz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład hufca odbywały się zgodnie ze Statutem ZHP oraz przepisami polskiego prawa. Obowiązkiem komisji jest również sprawowanie kontroli nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych oraz władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Komisja rewizyjna hufca jest wybierana przez zjazd hufca na czteroletnią kadencję.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca Grójec

  • phm. Sebastian Gorgurewicz - przewodniczący  (e-mail: sebastian.gorgurewicz@zhp.net.pl; tel: 733 281 196)
  • phm. Patryk Nowak - wiceprzewodniczący
  • pwd. Wojciech Kowalczyk - wiceprzewodniczący