Komisja Rewizyjna

Czym jest komisja rewizyjna?

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym hufca i ma za zadanie czuwać nad tym, aby działania komendanta hufca, komendy hufca oraz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład hufca odbywały się zgodnie ze Statutem ZHP oraz przepisami polskiego prawa. Obowiązkiem komisji jest również sprawowanie kontroli nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych oraz władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Komisja rewizyjna hufca jest wybierana przez zjazd hufca na czteroletnią kadencję.

Skład Komisji Rewizyjnej hufca ZHP Grójec

Kontakt