1 Szczep Drużyn Harcerskich im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym

Komendant Szczepu

hm. Tomasz Fliszkiewicz

Komenda Szczepu

Jednostki

1 Drużyna Starszoharcerska im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego​

Drużynowy
Dh. Druh

druh@zhp.net.pl

12 Drużyna Wędrownicza „Północ”

Drużynowy
Dh. Druh

druh@zhp.net.pl

24 Drużyna Harcerska

Drużynowy
Dh. Druh

druh@zhp.net.pl

143 Gromada Zuchowa

Drużynowy
Dh. Druh

druh@zhp.net.pl

144 Gromada Zuchowa

Drużynowy
Dh. Druh

druh@zhp.net.pl

Krąg Instruktorski

Przewodniczący
Dh. Druh

druh@zhp.net.pl