Nadrzędnym zadaniem Komisji Stopni Instruktorskich (KSI) jest wspieranie rozwoju instruktorów ZHP oraz harcerek i harcerzy, którzy wyrażają chęć zostania instruktorami. Zadanie to jest realizowane po przez m.in.: prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, pracę z opiekunami tych prób, zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie prób na stopnie oraz współpracę z innymi zespołami instruktorskimi hufca.

Komisja Stopni Instruktorskich działająca przy Hufcu Grójec posiada uprawnienia do prowadzenia prób instruktorskich na stopnie: przewodnika/przewodniczki; podharcmistrza/podharcmistrzyni.

 

Skład Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Grójec

  • hm. Konrad Sołtysiak - przewodniczący (e-mail: konrad.soltysiak@zhp.net.pl)
  • hm. Piotr Jackowski - zastępca przewodniczącego
  • hm. Alicja Głogowska - członek
  • phm. Adam Nowakowski - członek
  • phm. Bartłomiej Molenda - członek

 

Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich przy Hufcu ZHP Grójec oraz wzory dokumentów niezbędnych do otworzenia i zamknięcia próby można znaleźć w zakładce Dokumenty.