Komisja Stopni Instruktorskich

Czym jest Komisja Stopni Instruktorskich?

Nadrzędnym zadaniem Komisji Stopni Instruktorskich (KSI) jest wspieranie rozwoju instruktorów ZHP oraz harcerek i harcerzy, którzy wyrażają chęć zostania instruktorami. Zadanie to jest realizowane po przez m.in.: prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, pracę z opiekunami tych prób, zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie prób na stopnie oraz współpracę z innymi zespołami instruktorskimi hufca.

Komisja Stopni Instruktorskich działająca przy Hufcu Grójec posiada uprawnienia do prowadzenia prób instruktorskich na stopnie: przewodnika/przewodniczki; podharcmistrza/podharcmistrzyni.

Skład Komisji Stopni Instruktorskich hufca ZHP Grójec

KONTAKT