Komisja Stopni Instruktorskich

Czym jest Komisja Stopni Instruktorskich?

Nadrzędnym zadaniem Komisji Stopni Instruktorskich (KSI) jest wspieranie rozwoju instruktorów ZHP oraz harcerek i harcerzy, którzy wyrażają chęć zostania instruktorami. Zadanie to jest realizowane po przez m.in.: prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, pracę z opiekunami tych prób, zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie prób na stopnie oraz współpracę z innymi zespołami instruktorskimi hufca.

Komisja Stopni Instruktorskich działająca przy Hufcu Grójec posiada uprawnienia do prowadzenia prób instruktorskich na stopnie: przewodnika/przewodniczki; podharcmistrza/podharcmistrzyni.

Skład Komisji Stopni Instruktorskich hufca ZHP Grójec

  • hm. Konrad Sołtysiak – Przewodniczący (e-mail: konrad.soltysiak@zhp.net.pl)
  • hm. Piotr Jackowski – Zastępca Przewodniczącego
  • hm. Alicja Głogowska – Członek
  • hm. Adam Nowakowski – Członek
  • phm. Bartłomiej Molenda – Członek