Komenda hufca kieruje bieżącą działalnością hufca - zajmuje się m.in. wspomaganiem, koordynowaniem i nadzorowaniem pracy drużyn, gromad i innych jednostek wchodzących w jego skład; budowaniem wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnoty drużyn i gromad; tworzeniem warunków do realizacji strategii rozwoju hufca oraz zatwierdzaniem budżetu hufca. Na czele komendy hufca stoi komendant, który kieruje jej pracą.

Zarówno komendant hufca jak i komenda są wybierani przez zjazd hufca na czteroletnią kadencję.

 

Skład Komendy Hufca Grójec

  • hm. Piotr Jackowski – komendant hufca
  • phm. Ariel Bienkiewicz – z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych
  • dh. Agnieszka Wierzbicka – skarbnik hufca
  • hm. Konrad Sołtysiak – członek komendy hufca ds. kształcenia
  • phm. Bartłomiej Molenda – członek komendy hufca ds. kształcenia
  • phm. Adam Nowakowski – członek komendy hufca ds. programu
  • pwd. Martyna Wyrzykowska – członek komendany hufca ds. pracy z kadrą