Komenda Hufca

Czym jest komenda hufca?

Komenda hufca kieruje bieżącą działalnością hufca – zajmuje się m.in. wspomaganiem, koordynowaniem i nadzorowaniem pracy drużyn, gromad i innych jednostek wchodzących w jego skład; budowaniem wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnoty drużyn i gromad; tworzeniem warunków do realizacji strategii rozwoju hufca oraz zatwierdzaniem budżetu hufca. 

Na czele komendy hufca stoi komendant, który kieruje jej pracą.

Zarówno komendant hufca jak i komenda są wybierani przez zjazd hufca na czteroletnią kadencję.

Skład komendy hufca ZHP Grójec

Skład komendy wybranej na kadencję 2019-2023

  • hm. Piotr Jackowski – Komendant Hufca
  • dh. Agnieszka Wierzbicka – Skarbnik Hufca
  • phm. Ariel Bienkiewicz – Z-ca Komendanta Hufca d.s. organizacyjnych i kształcenia
  • phm. Barbara Górecka – Z-ca Komendanta Hufca d.s pracy z kadrą
  • hm. Adam Nowakowski – Z-ca Komendanta Hufca d.s programu
  • hm. Konrad Sołtysiak – Z-ca Komendanta Hufca