Dzień: 7 stycznia 2019

Nowa komenda hufca

W sobotę, 5 stycznia obradował zjazd nadzwyczajny naszego hufca. Zjazd został zwołany w celu wyboru nowego komendanta oraz komendy naszego hufca, po rezygnacji przez hm. Dariusza Gwiazdę z pełnionej dotychczas funkcji. W wyborach na funkcję komendanta Hufca Grójec został wybrany hm. Piotr Jackowski.