Warsztaty Instruktorskie „Młodnik” 30.05.-2.06.2018 w Kierwiku na Mazurach

Druhny i Druhowie, w imieniu Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej „Quales” przekazuję zaproszenie na OFERTA-MŁODNIK, które odbędą się w pierwszy weekend czerwca w Stanicy Harcerskiej w Kierwiku. Tematem przewodnim będzie wsparcie drużynowego w hufcu – drużynowy-instruktor.