Warsztaty Instruktorskie „Młodnik” 30.05.-2.06.2018 w Kierwiku na Mazurach

Druhny i Druhowie,

w imieniu Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej „Quales” przekazuję zaproszenie na OFERTA-MŁODNIK, które odbędą się w pierwszy weekend czerwca w Stanicy Harcerskiej w Kierwiku. Tematem przewodnim będzie wsparcie drużynowego w hufcu – drużynowy-instruktor.

Do udziału zapraszamy instruktorów zespołów hufcowych oraz wspierających drużynowych z poziomu szczepu. Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w załączonej ofercie.

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji zainteresowanym instruktorom w hufcach.

Czuwaj!

W imieniu ChZKK

hm. Ilona Jaworska