Harcówka – konto: 64 9128 0002 2001 0014 7877 0007 w tytule przelewu „Darowizna”.

Czuwaj! Jesteśmy harcerzami ze szczepu 18 Drużyn Harcerskich im. Bohaterów Brygady Spadochronowej „Cichociemni” ZHP, prężnie działającego w Grójcu oraz na terenie oddalonej o około 5km Lesznowoli i Bikówku.

Zrzeszamy dzieci i młodzież w różnym wieku – poczynając od Zuchów, czyli klas I-III szkoły podstawowej, aż po Wędrowników, czyli uczniów liceów. W Grójcu działają: gromada zuchowa i drużyny  harcerskie skupiające łącznie około 80 dzieci.

Otrzymaliśmy wyremontowane częściowo pomieszczenia od Urzędu Gminy i Miasta  w Grójcu, w których możemy urządzić na nowo harcówkę,  jednak wymagają one  nakładów na zakup wykładzin, mebli, itp.

Nie jesteśmy w stanie samodzielnie zgromadzić kwoty umożliwiającej doposażyć harcówkę i zakupić jej wyposażenie. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wpłacanie darowizny.

Dla naszych potrzeb oddane jest do końca 30 marca 2018 r.  subkonto w Banku Spółdzielczym w Grójcu o numerze konta:

64 9128 0002 2001 0014 7877 0007

Komenda Hufca ZHP w Grójcu, ul. Drogowców  12

w tytule przelewu „Darowizna”.

Wszystkie środki zgromadzone  na tym rachunku, zgodnie z Wyciągiem Bankowym  za okres od 16.01.2018r. do dnia 31.03.2018r. będą przeznaczone na wyposażenie harcówki przy ul.Piłsudskiego 59 w Grójcu.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Rodzice oraz Komenda Szczepu i Komenda Hufca.

Grójec 16.01.2018 r.