Rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej Hufca ZHP Grójec 2018

1.Wstęp. Kontynuując pracę w ciągach metodyczno-wychowawczych, rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbędzie się w takim modelu. Jednakże, nie chcąc odbiegać od idei braterstwa tego wyjątkowego święta, wieczór sobotni spędzimy całym hufcem razem przy obrzędowym świeczkowisku.

 1. Organizatorzy:
 • Szczep Drużyn Harcerskich im. Brygady Spadochronowej Cichociemnych;
 1. Termin: 23–25 lutego 2018 r.
 2. Miejsce:
 • Grójec – Zuchy;
 • Bikówek – Harcerze;
 • Kruszew – Harcerze starsi;
 • Dębie – Wędrownicy;

Rajd dla wszystkich kończy się na rynku w Grójcu.

 1. Cel:
 • Integracja środowiska harcerskiego;
 • Szerzenie idei braterstwa wśród grup metodycznych hufca;
 • Rozwój systemu wartości harcerzy poprzez stawianie wyzwań;
 • Rozpowszechnianie pierwotnego modelu skautingu stworzonego przez Baden-Powella;
 • Poznawanie okolic Grójca;
 1. Uczestnictwo:

W rajdzie uczestniczą patrole zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie oraz wędrownicze z hufca w patrolach liczących 7 – 15 osób.

 1. Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia należy wysyłać za pomocą formularza elektronicznego tu – http://tnij.at/ZgloszenieDMB
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 lutego 2018 roku.
 • Każdy opiekun zobowiązany jest do zebrania zgody od rodziców/prawnych opiekunów na udział członków patrolu w rajdzie.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 1. Wyżywienie:
 • Wyżywienie poza sobotnim obiadem i niedzielnym śniadaniem drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.

 

 1. Wpisowe:
 • W skład wpisowego wchodzą:
  • sobotni ciepły obiad,
  • niedzielna śniadaniowa drożdżówka,
  • przypinka rajdowa
  • materiały programowe
  • symboliczne upominki
 • Kwota wpisowego wynosi 20 złotych.
 • Opiekunowie patroli nie płacą wpisowego.
 1. Sposób zapłaty:
 • Przelew na konto hufca (preferowany)
 • Płatność gotówkowa w umówionym terminie
 • Ostateczny termin zapłaty to: 18.02.2018r.
 1. Komenda rajdu:
 • Komendant pwd. Adam Piwowarski – gniazdo wędrownicze;
 • Oboźny pwd. Jakub Musiałowski – gniazdo starszo harcerskie;
 • Zastępca komendanta ds. gniazda harcerskiego Tomasz Żebrowski;
 • Zastępca komendanta ds. gniazda zuchowego Karolina Pawlicka.