REGULAMIN I MISTRZOSTWA HUFCA ZHP GRÓJEC W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 1.04.2017

Wstęp

1.Organizatorem I Mistrzostw Hufca ZHP Grójec w Halowej Piłce Nożnej jest Komenda Hufca ZHP Grójec oraz 17 Szczep Drużyn Harcerskich „Brzask”
2.Uczestnikami turnieju są zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy oraz instruktorzy z Hufca ZHP Grójec.

3. Szefem Turnieju jest Druh pwd. Maciej Kawecki

Organizacja turnieju

 1. Turniej odbędzie się dnia 01.04.2017r. w godzinach 11.00-15.00 w Grójeckiej Hali

2.Zgłoszenia dokonuje komendant, komenda danego szczepu, drużynowy lub osoba przez niego upoważniona.
3.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Cele mistrzostw

 1. Współzawodnictwo sportowe oparte na zasadach „fair play”.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Zachęcenie harcerzy do aktywnego uprawnia piłki nożnej i poznania jej historii.
 4. Integracja Hufca
 5. Stworzenie pozytywnego wizerunku harcerzy jako ludzi aktywnych, wysportowanych, prezentujących kulturę uprawiania popularnej dyscypliny – piłki nożnej.

Turniej w halowej piłce nożnej

1.Do gry dopuszczeni zostaną wyłącznie harcerze Hufca Grójec, którzy widnieją w systemie ewidencja ZHP. Od uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w Mistrzostwach, potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych na udział w Mistrzostwach, wzór w załączniku.

2.Uczestnicy grają w jednolitych koszulkach swoich środowisk, sportowych spodenkach oraz zmiennym obuwiu.
3.Zespoły grają w składach 5 zawodników, w tym jeden na bramce, czterech w polu.
4.Każdy zespół ma prawo do 4 graczy rezerwowych
5.Mecze trwają 10 minut bez zmiany stron.
6.Zespoły wchodzą na boisko po zapowiedzi spikera.
7.W poszczególnych kategoriach zespoły zostają przydzielone do czterozespołowej grupy.
8.O zajętym miejscu w grupie decydują odpowiednio zdobyte punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę), zdobyte bramki, a w przypadku równego bilansu punktów i bramek decyduje wynik bezpośredniego starcia, a gdy ten jest remisowy, odbywają się pojedyncze rzuty karne, aż do wyłonienia zwycięzcy. Podczas rozgrywek pucharowych w przypadku remisu przeprowadza się rzuty karne, każda drużyna wykonuje pięć rzutów karnych, gdy te nie przyniosą rezultatu wykonywane są pojedyncze kolejki rzutów, aż do wyłonienia zwycięzcy.
9.Po zakończeniu rozgrywek grupowych odbędą się półfinały, w których 1 zespół zmierzy się z 4 zespołem, a drużyna, która zajęła 2 miejsce z drużyną na 3 miejscu. Przegrani obydwu półfinałów będą walczyć o 3 miejsce, a wygrani o tytuł mistrza.

 1. Mecze sędziowane będą przez przeszkolonych sędziów. W trakcie meczów obowiązują

następujące zasady:

 1. w czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan

drużyny,

 1. protesty, kary i wykroczenia rozpatrywać będzie Sędzia Główny i organizator,
 2. zmiany w trakcie gry dokonywane są systemem hokejowym bez ograniczeń,
 3. gdy na parkiecie jest za dużo zawodników sędzia winien jest przerwać grę i nałożyć 2

minuty kary; grę wznowi drużyna poszkodowana rzutem wolnym,

 1. drużyna nie może występować w składzie mniejszym niż 3 zawodników; gdy drużyna

zostanie zdekompletowana Sędzia kończy grę,

 1. nie wolno grać wślizgiem: gdy zawodnik zagra wślizgiem i trafi w piłkę, drużyna

zostanie ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, jednak gdy zawodnik przy wślizgu nie

trafi w piłkę, sędzia oprócz kary zespołowej czyli rzutu wolnego bezpośredniego, ukarze

winowajcę 2 minutową karą,

 1. przepisy zezwalają na stosowanie kar indywidualnych, to jest 1-5 minutowych, żółta

i czerwona kartka,

 1. drużyna, która gra w osłabieniu po stracie bramki nie może uzupełnić składu,
 2. gdy zawodnik zostanie wykluczony (czerwona kartka) drużyna gra w osłabieniu, a

zawodnik jest wykluczony do końca spotkania – automatycznie nie może także zagrać w

następnym meczu,

 1. rzuty karne wykonuje się z 7 metrów,
 2. odległość od muru przy rzucie wolnym, rogu lub aucie wynosi 3 metry,

niedostosowanie się zawodników do tej odległości obliguje sędziego do stosowania kar

indywidualnych; gdy w jednej drużynie karę indywidualną otrzyma dwóch zawodników

opuszczają oni plac gry, ale drużyna może uzupełnić skład do 4 zawodników jednym

zawodnikiem rezerwowym,

 1. auty wykonuje się nogą z linii autowej boiska, z tak zwanej piłki stojącej w

przeciwnym wypadku strata piłki,

 1. rzut rożny wykonuje się z linii narożnika w przeciwnym wypadku strata piłki, grę

wznawia bramkarz drużyny przeciwnej,

 1. zabrania się blokowania piłki przeciwnikowi, który próbuje wznowić grę z autu, rzutu

rożnego czy też rzutu wolnego,

 1. wszystkie rzuty należy wykonać w czasie 4 sekund od momentu wejścia w posiadanie

piłki w przeciwnym wypadku strata piłki,

 1. spotkanie kończy sędzia i jeśli uzna to za stosowne, może przedłużyć spotkanie;

zatrzymanie czasu gry, spowodowane sytuacją na boisku (w szczególności kontuzją lub

potrzebą oczyszczenia parkietu) może nastąpić tylko na wyraźne polecenie sędziego,

 1. wznowienie gry przez bramkarza po opuszczeniu przez piłkę placu gry następuje tylko

do połowy boiska, gdy piłka nie opuści boiska bramkarz ma prawo wznowić grę bez

ograniczenia połowy.

 1. Kolejność meczów zostanie ustalona po terminie oddawania zgłoszeń.

 

Zakończenie

 1. Uczestników Mistrzostw obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Uczestników Memoriału obowiązuje przestrzeganie regulaminu Mistrzostw.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować wykluczenie z Mistrzostw.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu Mistrzostw należy do organizatora.

Ramowy plan turnieju

11:00 – rozpoczęcie turnieju
11:20 – mecze grupowe kategorii młodszej
12:20 – mecze grupowe kategorii starszej
13:20 – półfinały kategorii młodszej
13:40 – półfinały kategorii starszej
14:00 – mecze o 3 miejsce
14:20 – mecze finałowe
14:40 – uroczyste zakończenie turnieju, prosimy o zabranie mundurów.
Załącznik, karta zgłoszenia:

 

Karta zgłoszeniowa
Nazwa zespołu
Szczep, drużyna
Imię i nazwisko kapitana zespołu, adres e-mail, telefon:
Imię i nazwisko opiekuna (jeśli inne niż dane kapitana):
Kategoria wiekowa:

(podkreślić i pogrubić właściwą)

Męska

10 – 15

15 wzwyż

Dane graczy
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Numer ewidencji
1
2
3
4
5
Gracze rezerwowi – opcjonalnie  
6
7
8
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik, wzór zgody

 

 

…………..…………., dnia …………

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Niniejszym oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ……………………………………………………………………………………………. w imprezie harcerskiej pod nazwą: I MISTRZOSTWA HUFCA ZHP GRÓJEC W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ”, odbywającej się w Grójcu w dniu 1 kwietnia 2017 roku, oraz potwierdzamy, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby nasze dziecko wzięło udział w zawodach sportowych w piłce nożnej podczas tych Mistrzostw.

 

 

………………………………………….

podpis