Zmarła Druhna hm. Irmina Truszkiewicz

W dniu 6.03.2017 zmarła była Z-ca Komendant Hufca ds. programowych druhna hm. Irmina Truszkiewicz.
hm. Irmina – nietuzinkowa postać, zdobyła stopień hm. już w LO, uczyła historii w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie. Na początku lat 80-tych była prekursorką obozów harcerskich w Augustowie, gdzie na jej obozach harcerze poznawali historię Szarych Szeregów. Drużyny obozowe nazywały się Zośka,Parasol, Wigry. Po transformacji ustrojowej w 1989 r. odeszła z ZHP.