Czas na obóz!

Jak obóz to tylko w Sztutowie! Zapraszamy na Harcerską Akcję Letnią Hufca ZHP Grójec! Już czas zaplanować harcerskie wakacje! Więcej informacji w ulotce oraz na stronie dotyczącej HAL 2019