Harcerski-2019

Rok 2019 zbliża się wielkimi krokami! Zatem, może warto znaleźć wolny weekend lub kilka dni i ruszyć na któreś z poniższych wydarzeń organizowanych przez ZHP?

Zatem, kalendarz na stół, długopis w dłoń, telefon pod ręką, grupa drużyny na Facebooku otwarta i działajcie, planujcie, rezerwujcie w kalendarzu daty na te wydarzenia!

Rajd Odkrywców (dla gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych)
Rajd Odkrywców to cykliczna impreza harcerska zwana “polowym laboratorium harcerskich form pracy”, czyli siedmiodniowa wakacyjna wyprawa, podczas której testowane są nowe rozwiązania programowe. Rajd jest otwartym przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim. Rajd Odkrywców 2019 odbędzie się w dniach 2-8 lipca 2019 roku na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Będzie to pierwsze duże działanie ruchu PRO związane z setną rocznicą wojny polsko-bolszewickiej. 1919-1920 – wojny zwycięskiej. Uczestnicy wyposażeni m.in. w dawne i aktualne mapy, archiwalne rozkazy i raporty wojskowe zrekonstruują przebieg wydarzeń sprzed lat i odnajdą miejsca spoczynku poległych żołnierzy. Komendantką następnego rajdu jest pwd. Daria Dunaj.

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Rajdu Odkrywców? Zapraszamy do obserwowania fanpage i odwiedzania strony rajdu.

 

Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę (dla gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz indywidualnych instruktorów ZHP)
Pielgrzymka to nie tylko wędrówka, pielgrzymka to przede wszystkim podróż w głąb siebie… To dobry moment na podsumowanie swojej harcerskiej służby. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy środowiska harcerskie, jak również indywidualnych instruktorów. W przyszłym roku odbędzie się ona w terminie 17-19.05.2019 roku, a osobą odpowiedzialną za jej przebieg będzie phm. Przemysław Kowalski.

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi pielgrzymki? Zapraszamy do obserwowania fanpage i odwiedzania strony pielgrzymki.

 

Zlot Kadry ZHP (dla instruktorów ZHP oraz osób pełniących funkcje instruktorskie)
Zlot Kadry ZHP jest organizowany co dwa lata dla instruktorów naszej organizacji. Jest on świetną okazją do wymiany doświadczeń, poznania osób z całej Polski, a także do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. W przyszłym roku odbędzie się on w terminie 14-18.08.2019 roku w ośrodku Perkoz. Komendantką Zlotu Kadry będzie hm. Lucyna Czechowska.

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Zlotu Kadry? Zapraszamy do obserwowania fanpagei odwiedzania strony zlotu.

 

Wędrownicza Watra (dla wędrowników)
Wędrownicza Watra to największe wędrownicze święto w ZHP. Co roku podczas wakacji wędrownicze środowiska z całej Polski spotykają się, aby wymienić się doświadczeniami, lepiej się poznać, zainspirować się oraz zmotywować do dalszego działania. Kilkuset wędrowników przez kilka dni wędruje po najpiękniejszych zakątkach Polski, a następnie spotyka na zlocie i uczestniczy w różnych zajęciach. W przyszłym roku obozy wędrowne/wędrówki w ramach Watry odbędą się w terminie 20 – 27.08.2019, zaś sam zlot Wędrowniczej Watrybędzie trwał od 28.08 do 01.09.2019. Zlot odbędzie się w HOSW “Pająk” w Konopiskach , a komendantem tegorocznej WW będzie hm. Wojciech Pietrzczyk.

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Wędrowniczej Watry? Zapraszamy do obserwowania fanpage i odwiedzania strony zlotu.

 

Specjalnościowa Akcja Szkoleniowa (dla członków organizacji od 16 roku życia i instruktorów ZHP)
Podczas harcerskiego lata 2019 odbędzie się Specjalnościowa Akcja Szkoleniowa. SAS to szkolenie na harcerzy (16+) i instruktorów ZHP z zakresu specjalności (obronnej, ratowniczej, pożarniczej, łącznościowej i HSZ), które poszerzy ich umiejętności i wiedzę pod kątem działania i współpracy z organami państwowymi i służbami podczas sytuacji kryzysowych (np. stan klęski żywiołowej). Uczestnikom przyświecać będzie hasło “Bądź gotów!”.

W trakcie SAS 2019 będziemy współpracować z m.in. Wojskiem Polskim, Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Strażą Pożarną czy Ochotniczą Strażą Pożarną.

Program SAS będzie podzielony na dwie części – ogólna i specjalistyczną. W pierwszej wszyscy uczestnicy wezmą udział w zajęciach, mających na celu wyrównanie wiedzy i umiejętności ze wszystkich specjalności – ‘część unitarna’. W drugiej części, uczestnicy podzieleni wedle specjalności (tak jak się zgłaszali) wezmą udział w zajęciach, poszerzających ich dotychczasową wiedzę i umiejętności zakończoną zdobyciem uprawnień.

SAS odbędzie się w terminie 3-16.08.2019 r. w miejscowości Borne Sulinowo, a komendantem będzie phm. Jędrzej Namiotko.

 

(źródło: https://zhp.pl/2018/przedsiewziecia-2019/)

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *