Zbiórka wyborcza

Uchwała nr 1/2018  z dnia 1 września 2018 r.

w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Komenda Hufca ZHP Grójec zgodnie z uchwałą nr 8/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie terminarza zjazdów chorągwi w 2018 roku, oraz zgodnie na podstawie § 58 Statutu ZHP i Ordynacji Wyborczej ZHP z dnia 18 marca 2018 r.  zwołuje zjazd nadzwyczajny hufca w dniu 6 października 2018 r. o godzinie 10.00 w harcówce 17 Szczepu Brzask przy ulicy Drogowców 12 w Grójcu w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Uchwała wchodzi z dniem 1 września 2018 r.