100 – lecie

Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Grójcu jest organizacją o 100-letniej tradycji. Gdy wybieraliśmy patrona, pragnęliśmy przyjąć wzór godny naśladowania i niestrudzenie wdrażać w życie wartości, które dla bohatera były ważne: odwaga, pracowitość, sumienność, patriotyzm, a szczególnie służba Bogu, ojczyźnie i bliźnim.

Założycielem Szarych Szeregów w Grójcu, był Druh harcmistrz Ludwik Michalski ps. „Fil” (1912-1985), nauczyciel, założyciel hufca, wzorowy wychowawca, oficer AK i dowódca  plutonu  w  Batalionie  „Zośka”  w  Powstaniu  Warszawskim.  Na trwałe zapisał się w pamięci grójczan i pozostawił po sobie ślad, który będzie nam przypominała tablica pamiątkowa ufundowana z  harcerskich składek na Jego chwałę, którą odsłonimy podczas Zlotu.

W dowód dokonań  wielu harcerskich  pokoleń organizujemy w dniach 6-9.09.2018 Zlot Hufca.  W programie zobaczymy:

–   07.09.2018 (piątek)- godz. 18.00 – otwarcie wystawy fotograficznej w Galerii GOK.

–   08.09.2018 (sobota)  godz. 14.00 – 19.00 – festyn harcerski na Rynku w

Grójcu,  pokaz sprzętu wojskowego i pożarniczego, zajęcia z ceramiki itp.

godz.17.00 koncert zespołów „The Wings”, „Z Ostatniej Chwili”

i laureatów harcerskich festiwali – Pl. Wolności

godz. 20.00 Ogniobranie i wspólne odnowienie

Przyrzeczenia Harcerskiego, ul. Worowska 1

–  09.09.2018 (niedziela) godz. 10.10 – Park Miejski –   odsłonięcie tablicy z okazji 100-lecia powstania ZHP i zakopanie kapsuły czasu.

– 9.09.2018  godz. 11.00 – polowa  msza św. na Rynku w Grójcu

godz.  12.00 – apel kończący Zlot, wręczenie Hufcowi  Medalu Zasłużony dla Gminy Grójec oraz Medalu Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego,

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe na konto: BS Grójec nr 32  9128  0002 2001  0014  7877  0001

z dopiskiem „Darowizna  Zlot 100lecia”. Wszystkich darczyńców umieścimy na kodzie QR przy tablicy pamiątkowej oraz w kapsule czasu.

Czuwaj!

  1. Dariusz Gwiazda