Światło z Betlejem 2017 – Jasełka podczas opłatka hufcowego

W dniu 22.12.2017 o godz.17  odbyła się  wieczerze opłatkowa.