Wyniki Gier BŚP Zakopane 15-17.XII.2017

Podczas Betlejemskiego Zlotu harcerki i harcerze brali udział w grach miejskich, które przybliżyły im zakopiański folklor.

Mieli okazję spotkać wędrownych bajarzy oraz odwiedzić wiele ciekawych miejsc w zimowej stolicy Polski.

Gratulacje dla  15 GZ „Dzielne Orły” i  dla  Szczepu 18 DHiZ im. „Cichociemnych”

za osiągnięte rezultaty!!!