Gratulacje dla druha pwd. Kacpra Biernackiego

Warto się uczyć dla siebie, a nie dla innych…

Tradycyjnie, co roku późną jesienią, najlepsi uczniowie z województwa mazowieckiego wzięli udział w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

W tym roku wydarzenie miało miejsce w murach zabytkowego pałacu we Wsoli, w którym mieści się Muzeum Witolda Gombrowicza. W uroczystości wzięli udział m. in. Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu Pan Krzysztof Szewczyk, Wizytatorzy i inni zaproszeni Goście. Podczas uroczystości wystąpili również śpiewacy, Katarzyna Bochyńska Wojdył w duecie z Łukaszem Ciecierskim.
W tym roku w województwie mazowieckim wyróżnionych zostało 67 uczniów.
W gronie najlepszych znaleźli się uczniowie naszej szkoły, Kacper Biernacki z klasy III Liceum Ogólnokształcącego oraz Karol Kotyński z klasy II Technikum Agrobiznesu.
Otrzymali oni na koniec roku szkolnego 2016/2017 świadectwo z czerwonym paskiem i średnią ocen powyżej 5,0.
Kacprowi i Karolowi nie brakuje zapału i chęci do zdobywania wiedzy. Oni wiedzą, że nauka jest ich przyszłością. Daje szansę na zdobycie dobrego zawodu, a jednocześnie przyczynia się do poszerzenia horyzontów.
Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Rodzicom Kacpra i Karola gratulujemy wychowania wspaniałych młodych ludzi, którzy osiągają najwyższe oceny w nauce zachowując wzorową postawę w życiu szkolnym.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Pracownicy
i Uczniowie ZSP w Jasieńcu

7.12.17