Droga do Niepodległości

W sąsiadującym z Grójcem Belsku Dużym,  za kościołem spoczywa jeden z ojców naszej niepodległości Książę Zdzisław Lubomirski herbu Szreniawa bez