Dzień: 7 października 2017

Z historii  Szarych Szeregów i lat późniejszych w Grójcu  ….

Do roku 1936 ZHP istniał w szk. nr 1 prowadzony przez starszym wiekiem harcerzy, nie odgrywał też specjalnej roli w życiu szkoły. Hufcowym na powiat grójecki był najprawdopodobniej Tadeusz Kopiński, pracownik US. Zorganizował on Towarzystwo Przyjaciół Harcerstwa, do którego należało wiele osób z inteligencji. Dopiero przybycie do Grójca, do szk. nr 3 Ludwika Michalskiego, absolwenta …

Z historii  Szarych Szeregów i lat późniejszych w Grójcu  …. Read More »