Odprawa kadry obozu harcerskiego w Sztutowie 2017

Zapraszam na odprawę, która odbędzie się w dniu 27.05.2017 w godz.16.00 – 17.00

w harcówce „Brzasku”.

W związku z tym, że w tym czasie odbywa się rajd zuchowy, odprawę kadry zuchowej

zorganizujemy w późniejszym dogodnym terminie.