Rewitalizacja Grójca

Przedstawiam projekt programu do konsultacji. Spotkanie mające na celu m.in. zgłaszanie wniosków odbędzie się wkrótce.

Projekt do pobrania tutaj 

Konsultacje trwają od 19 do 26 maja 2017 r. do g. 15:30.

W opracowanie treści dokumentu zaangażowanych zostało wielu mieszkańców i mieszkanek Grójca, przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej – za co już dzisiaj serdecznie dziękujemy. Zawartość Programu to wynik analiz, spotkań i rozmów reprezentantów różnych grup i środowisk społecznych. Dla podniesienia jakości dokumentu i zapewnienia możliwości szerokiego udziału w kształtowaniu jego zapisów – zapraszamy do wzięcia udziału w zaplanowanych wydarzeniach konsultacyjnych, które odbędą się:

19 maja w godzinach 13:00 – 15:30 – otwarte spotkanie konsultacyjne – Sala Konferencyjna nr 34 Urząd Gminy i Miasta Grójec ul. Piłsudskiego 47.

19 maja w godzinach 17:00 – 19:00 – obywatelska debata konsultacyjna – Sala Konferencyjna nr 34 Urząd Gminy i Miasta Grójec ul. Piłsudskiego 47.

Jednocześnie wszelkie uwagi prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego:

https://docs.google.com/…/17VoL0_hOJhZ6a96dYwBISl…/viewform…

lub w formie ustnej w pokoju 12 do dnia 26 maja 2017r.