Pamiętamy

20161030_161933

 

 

 

Czuwaj! W tym roku układaniem lilijki i sprzątaniem grobów na Nowym Cmentarzu w Grójcu zajęli się druhowie z 71 DW Tabasko: Marcel Binio, Jakub Jackowski, Piotra Kucharski, Mikołaj Olejnik, Jakub Olejnik i druh Cezary Pasternak.

14872489_10207810647878144_474352227_n

 

 

 

 

Grób posprzątany przez druhów znajduje się na Nowym Cmentarzu i nie posiada tablicy nagrobkowej. Od Pani Alicji Pękackiej (wdowy po Panu Tadeuszu) otrzymałem informację, że zawsze mąż opowiadał, że miejsce to jest grobem zestrzelonego nad Grójcem przez hitlerowców polskiego lotnika. Zawsze też Pan Tadeusz Pękacki wraz z małżonką opiekował się tym miejscem. Niestety do dzisiaj nie udało nam się potwierdzić i ustalić prawdziwości tej informacji, chociaż wierzę, że tak było. Tabliczka poświęcona lotnikowi natomiast została wykonana przez UGiM w Grójcu (już po śmierci Pana Tadeusza), jednak nie umieszczono jej w tym miejscu tylko na Grobie Nieznanego Żołnierza (z braku udokumentowanej informacji lub zeznań osób trzecich). Mam nadzieję, że wspólnie dołożymy starań i sprawa zostanie wyjaśniona i miejsce otrzyma swoją tablicę.

 

Jednocześnie po długiej przerwie druhny i druhowie z nowo powstałej Drużyny Wędrowniczej Druha pwd. Wojciecha Kowalczyka i Druhny Anny Habiery, powrócili z dobrą tradycją sprzedaży zniczy przez harcerzy naszego hufca.

14877817_673929069429080_2041665373_n