Rocznica wybuchu II wojny światowej

Czuwaj druhny i druhowie! W związku z przypadającą jutro rocznicą wybuchu II wojny światowej zachęcam drużyny do odwiedzenia w godzinach popołudniowych Grobu Nieznanego Żołnierza i zapalenia symbolicznego znicza. Pozdrawiam serdecznie w przededniu 1 września ! hm.Dariusz Gwiazda