Odprawa drużynowych 19.X.2014 r.

W związku z kilkoma imprezami harcerskimi i innymi wyjazdami jesteśmy zmuszeni przełożyć odprawę na przyszłą niedzielę tj. w dniu 19.X.2014 r.   na godz.10.00

do Komendy  Hufca.

Czuwaj!

hm.Dariusz Gwiazda