Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Komenda Hufca ZHP Grójec zgodnie z uchwałą nr 7/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. ust. 2. zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZHP z dn. 12 stycznia 2014 r. rozdział II.  zwołuje zjazd nadzwyczajny hufca w dniu 26 kwietnia 2014 r. o godzine 10.00 w harcówce przy ulicy Drogowców 12   w  Grójcu celem wyboru delegata na VII Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP.