70 Rocznica AK Obwód Głuszec Grójec

W dniu 27.03.2014 o godz.15.00 w Kościele św.Mikołaja w Grójcu odbędzie się Msza w intencji Żołnierzy AK w 70-rocznicę odbicia przez żołnierzy AK Obwodu „Głuszec”- Grójec więźniów z rak gestapo.
Godz. 16.00 odbędzie się przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą na budynku przy ul.Mogielnickiej. Uroczystość będzie bardzo doniosła z udziałem orkiestry wojskowej i kompanii honorowej WP – liczę na duża ilość naszych harcerzy z pocztem sztandarowym na czele. Czuwaj!

hm.Dariusz Gwiazda