Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP

Dla hm.Tomasza Fliszkiewicza – gratulacje!!!       38 Zjazd ZHP