69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskigo.

Harcerze naszego hufca upamiętnili ten zryw patriotyczny narodu polskiego ogniskiem w ostatni dzień obozu harcerskiego.