DMB 2013

Dzień Myśli Braterskiej to jedna z najważniejszych akcji jaką harcerze i skauci na całym świecie obchodzą jednego dnia – 22 lutego. Po raz IV w naszym hufcu i my będziemy mogli razem wyjść na zimowy harcerski szlak w dniach 22-24 lutego by w miłej atmosferze i przy dźwiękach gitary przeżyć wspólnie to harcerskie święto.