Dla tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Czuwaj!

Każdego roku w dniu 1 listopada nasi harcerze zapalają w kształcie lilijki znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. W tym roku zadanie to wykonała: 117 Drużyna Starszoharcerska „Szczyt”