Rocznica śmierci druha Jacka Bonikowskiego

Msza św. w pierwszą rocznicę śmierci naszego przyjaciela śp. Jacka Bonikowskiego zostanie odprawiona we wtorek  16.10.2012r. o godz. 18 w kościele parafialnym  Św. Mikołaja w Grójcu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Czuwaj!
hm. Dariusz Gwiazda