Spotkanie opłatkowe dla instruktorów i drużynowych

   W imieniu Komendy Hufca zapraszam na wieczerzę i kolędowanie w SH w dniu 29 grudnia 2011 o godz. 17.00.

Czuwaj
hm. Dariusz Gwiazda