Rajd DMB 2018

Niedzielny plan zakończenia Zimowego Rajdu z okazji Dnia Myśli Braterskiej:

godz.10.00 – Wyjście na msze św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w  kościele Miłosierdzia Bożego w Grójcu (msza o 10.30).

Po mszy przejście na rynek gdzie  o godz.12.00 odbędzie się apel kończący rajd.

Zakończenie planujemy na godzinę 12:30.

Czuwaj!

Komendant Rajdu

pwd. Adam Piwowarski