Konsultacje Instruktorskie

Druhny i Druhowie!
Przypominamy o zgłoszeniach na Konsultacje Instruktorskie w sprawie proponowanych zmian w Systemie Stopni Instruktorskich. W dyskusji liczymy na głos z różnych środowisk naszej Chorągwi. Wspólnie wypracowane wnioski i uwagi zostaną przesłane do Rady Naczelnej ZHP.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 czerwca 2016 roku. Swoje imię, nazwisko, hufiec oraz numer kontaktowy należy przesłać na adres mailowy rada@mazowiecka.zhp.pl.
Liczymy na szerokie grono instruktorskie, które wspólnie utworzy stanowisko Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
Czuwaj!