20 DH NS Łaziki na warsztatach harcerskich w Załęczu Wielkim

20 DH NS Łaziki na warsztatach harcerskich w Załęczu Wielkim

 CAM01088 CAM01130 CAM01145 DSC_0112

W dniach 12-17 października 2015 r. nasza 20 DH NS Łaziki działająca przy Zespole Szkół Specjalnych im.ks.J.Twardowskiego w Grójcu wzięła udział w warsztatach „Gotowi na start- grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne” w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród”.W warsztatach uczestniczyło 12 harcerzy i harcerek.

W ramach warsztatów przewidziane były zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne, ekologiczne oraz zajęcia w terenie. Zajęcia prowadzili instruktorzy ZHP oraz profesjonalni artyści malarze, tancerze, muzycy. Podczas zajęć tanecznych uczestnicy nauczyli się podstawowych kroków cza-czy, tanga, walca angielskiego, układu fitnessu oraz tańca belgijskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia muzyczno-rytmiczne. Równie ciekawe i atrakcyjne były zajęcia ekologiczne i zajęcia terenowe w lesie. Uczyliśmy się o mieszkańcach lasów i stawów, poznawaliśmy cykl rozwoju żaby i motyla, a także zastanawialiśmy się nad tym, co nam daje las. Podczas wędrówek po lesie pokonywaliśmy własne ograniczenia, doskonaliliśmy orientację w terenie oraz poznawaliśmy florę Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie zajęć plastycznych po raz pierwszy tworzyliśmy prace abstrakcyjne za pomocą pacek malarskich na płytach PCV. Zorganizowane również zostały zajęcia teatralne, podczas których tworzyliśmy reklamę ośrodka w Załęczu Wielkim, zachęcając wszystkich do jego odwiedzin. Nie zabrakło oczywiście nauki piosenek harcerskich oraz pląsów harcerskich, których znajomością mogliśmy się wykazać podczas tradycyjnych harcerskich świecowisk. Warsztaty zakończyły się wernisażem, podczas którego wszystkie uczestniczące drużyny harcerskie Nieprzetartego Szlaku otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Czekamy na kolejne projekty.