Nabory do drużyn 2014

Czuwaj! Zapraszam druhny i druhów, którzy myślą o naborach i ewentualnym założeniu gromady lub drużyny na spotkanie do komendy hufca w najbliższy piątek o godz.17.00 w celu omówienia strategii  hufcowej.

hm. Dariusz Gwiazda