Rajd Jezioraki 27-29.09.2013

W rajdzie wzięło udział blisko 180 uczestników!!!!

Rajd wygrała:

9. Świdnicka Drużyna Harcerek "Talba" – Swidnik, Poland

9. Świdnicka Drużyna Harcerek „Talba” – druhny pwd. Beaty Frąckiewicz

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję wytrwałości w pokonywaniu tras rajdu.

Podczas apelu końcowego – obok nagród i  wyróżnień dla uczestników rajdu – wręczyliśmy również Panu Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu Jackowi Stolarskiemu – podziękowanie i Odznakę Chorągwi Mazowieckiej za pomoc okazaną Hufcowi ZHP  im.Szarych Szeregów w Grójcu oraz podziękowaliśmy Panu Wójtowi Gminy Pniewy Nasiłowski Wiesławowi za bardzo miłą gościnę na terenach, po których przebiegał rajd Jezioraki – 2013 . Chcieliśmy także podziękować niezastąpionemu od kilku lat przyjacielowi harcerstwa grójeckiego   – Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu – Pana ppłk. Zbigniewa Morgasia i Pana por. Andrzeja Ekiela – za wszechstronną pomoc w realizacji nie tylko tego rajdu.

Specjalne wyróżnienie i podziękowanie należy się Panu Wojciechowi Ziółko Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie za gotowość i pomoc w błyskawicznym udostępnieniu szkoły wskutek awarii miejsca gdzie pierwotnie zaplanowany był nocleg.