Zbiórka Wyborcza

Wyjątki z rozkazu L7/2013 1.1.1.  Podaję do wiadomości wyniki zbiórki wyborczej w dniu 27.04.2013 – jednogłośnie delegatem na Zjazd ZHP wybrano druha hm.Tomasz Fliszkiewicz.