Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zadanie 6 – – „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec, 

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł

Zadanie 8 – „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2012 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec”  wpłynęła 1  oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł.

całość ogłoszenia