Komendant Szczepu

pwd. Michał Dusiński

michal.dusinski@zhp.net.pl

Komenda Szczepu

Jednostki

130 próbna Drużyna Harcerska "Wodogrzmoty"

Drużynowy
pwd. Druh
druh@zhp.net.pl

130 próbna Drużyna Harcerska "Bryza"

Drużynowy
pwd. Druh
druh@zhp.net.pl

132 próbna Drużyna Starszoharcerska "Pryzmat"

Drużynowy
pwd. Druh
druh@zhp.net.pl

133 próbna Drużyna Harcerska "Iluzja"

Drużynowy
pwd. Druh
druh@zhp.net.pl

139 próbna Drużyna Wędrownicza "Horyzont"

Drużynowy
pwd. Druh
druh@zhp.net.pl