Dla Rodziców

Witam, drużyny i gromady organizują się robiąc głównie nabory do swoich drużyn  w szkołach. Jeśli dziecko nie miało możliwość w ten sposób zacząć swojej przygody harcerskiej, wtedy dobrze poszukać kolegów lub koleżanki, którzy są w harcerstwie, ponieważ jest to już indywidualna sprawa. Za ich pośrednictwem (lub osobiście  po zbiórce) zapytać drużynowego o możliwość dołączenia do grupy jeszcze inne osoby). Zapraszam także na:http://blog.wgl.pl/czy-zapisac-dziecko-do-harcerstwa/

Co – czyli co oferujemy?

   Zgodnie z misją ZHP ma wychowywać młodego człowieka dbając o jego  wszechstronny rozwój i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

  Harcerstwo jest wspaniałą przygodą! Wstępując do ZHP dziecko rozwija samodzielność, bawi się i zdobywa nowe umiejętności. Ma zapewniony atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program. Jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo swoich członków szkoląc instruktorów, którzy pracują z młodzieżą.

 Jak – czyli jak działamy na co dzień?

  • zbiórki – cotygodniowe spotkania gromady/drużyny podczas których zdobywamy nowe umiejętności dostosowane do wieku uczestników – zuchy bawiąc się zdobywają sprawności zuchowe, harcerze poprzez gry rozwijają swoje umiejętności, harcerze starsi poznają otaczający nas świat, a wędrownicy podejmują wyzwania.

  • biwaki, zloty – wyjazdy weekendowe podczas których gramy, bawimy się i bardzo często poznajemy dzieci z innych drużyn.

  • obozy – wyjazdy wakacyjne, które są wielką przygodą, a w trakcie nich zdobywamy masę nowych umiejętności oraz uczymy się samodzielności.

  • współpracujemy z innymi organizacjami – chociażby organizując co roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy.

  • uczymy przydatnych umiejętności – zdobywając stopnie, sprawności, biorąc udział w kursach i szkoleniach uczymy się między innymi pierwszej pomocy czy też jak posługiwać się mapą w terenie.

Dlaczego – czyli dlaczego warto zapisać swoją pociechę?

   ZHP pozwala rozwinąć skrzydła każdemu kto się w nim zajdzie, otworzyć oczy na otaczający świat. Atrakcyjny program połączony z bezpieczeństwem jest idealną receptą na zapełnienie swoim pociechom wolnego czasu stanowiąc przy okazji świetną alternatywę dla komputera czy telewizji. A gdy już uznają Państwo, że to właśnie harcerstwo jest tym czego szukacie, zapraszam do zakładki „drużyny” – znajdują się tam opisy poszczególnych ekip ze zdjęciem i numerem kontaktowym.

MISJA

   ZHP  – działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.

  • jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  • jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli ZHP do prowadzenia działalności politycznej.

  • jest członkiem światowej rodziny skautowej zrzeszonej w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) i Międzynarodowym Bractwie Skautów i Przewodniczek (ISGF).

  • wychowuje młodych ludzi na  prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

   Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.