KSI

Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący – hm. Konrad Sołtysiak

e-mail: konrad.soltysiak@post.pl

Członkowie KSI:

  • hm. Alicja Głogowska

  • hm. Tomasz Fliszkiewicz

  • hm. Piotr Jackowski

  • phm. Patryk Nowak

KSI Hufca Grójec spotyka się raz w miesiącu. Posiada uprawnienia do otwierania i zamykania prób na stopień przewodnika/przewodniczki i podharcmistrza/podharcmistrzyni.

Poniżej znajdują się: Regulamin KSI oraz wniosek o otwarcie i zamknięcie próby:

Regulamin_pracy_KSI_przy_Hufcu_ZHP_Grojec_-_2017-04-01

Uchwała-nr-43-38_RN_System_Stopni_Instruktorskich

Z1_Wniosek_o_otwarcie_próby_-_2017-04-01

Z2_Program_próby_szablon_-_2017-04-01 ‚

Z3_Wniosek_o_zamknięcie_próby_-_2017-04-01