KSI

Komisja Stopni Instruktorskich

  • hm. Konrad Sołtysiak – przewodniczący – mail: konrad.soltysiak@post.pl
  • hm. Piotr Jackowski – zastępca przewodniczącego
  • hm. Alicja Głogowska

  • hm. Tomasz Fliszkiewicz

  • phm. Patryk Nowak

  • phm. Adam Nowakowski

KSI Hufca Grójec spotyka się nie rzadziej nić co dwa miesiące. Posiada uprawnienia do otwierania i zamykania prób do stopnia podharcmistrza/podharcmistrzyni włącznie.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_pracy_KSI_przy_Hufcu_ZHP_Grojec_-_2017-04-01

Uchwała-nr-43-38_RN_System_Stopni_Instruktorskich

Z1_Wniosek_o_otwarcie_próby_-_2017-04-01

Z2_Program_próby_szablon_-_2017-04-01 ‚

Z3_Wniosek_o_zamknięcie_próby_-_2017-04-01