Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA GRÓJEC

 • Przewodniczący – phm. Ariel Bienkiewicz

e-mail: ariel.bienkiewicz@zhp.net.pl tel. 501 432 444

 • Wiceprzewodniczący – phm. Patryk Nowak

e-mail: patryk.nowak@zhp.net.pl tel. 502 093 302

 • Wiceprzewodniczący – pwd. Wojciech Kowalczyk

e-mail: wojciech.kowalczyk@zhp.netpl tel. 696 802 455

 

Czym jest Komisja Rewizyjna?

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed Zjazdem Hufca, do jej obowiązków należą:

 • czuwanie nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 • sprawowanie kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 • ocenianie realizację programu rozwoju hufca,
 • przedstawianie komendzie hufca informacje, zaleceń i wniosków

Dokumentację pracy Komisji Rewizyjnej stanowią:

1. Program pracy

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016

2. Arkusze kontroli

3.Uchwały Komisji Rewizyjnej

Nasza Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Grójec to organ nie tylko kontrolujący, ale przede wszystkim służący pomocą jednostkom organizacyjnym Hufca ZHP Grójec. Naszą misją jest pomoc drużynowym w prowadzeniu dokumentacji drużyn, organizatorom biwaków w rzetelnym przygotowaniu się do wyjazdu. Dzięki wieloletniej działalności w ZHP członków komisji dysponujemy dużym doświadczeniem i wiedzą, którą chętnie się z wami podzielimy. Chcemy by wszystko było jasne i klarowne, przez co bycie drużynowym stanie się czystą przyjemnością.

W pierwszym roku naszej działalności stawiamy na przypomnienie drużynowym obowiązujących wymogów dotyczących prowadzania drużyn. Staramy się wypracować przejrzysty dla wszystkich sposób współpracy jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Grójec z Komisją Rewizyjną.

Już dziś możesz się przekonać jak pomocne i miłe może być spotkanie z Komisja Rewizyjną. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię pytania, pomóc w dokumentacji biwaku, rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.

Informacja o podstawowej dokumentacji pracy drużyn:

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Grójec prosi wszystkich drużynowych o zapoznanie się z arkuszem wizytacyjnym drużyny oraz harcówki.

Podczas wizytacji drużyny, drużynowy powinien posiadać następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o posiadanym przeszkoleniu do pełnionej funkcji*,
 • plakietkę drużyny*,
 • książkę pracy drużyny,
 • plan pracy drużyny,
 • rejestr członków,
 • zgody rodziców na przynależność do ZHP,
 • listy obecności ze zbiórek,
 • wykaz imienny opłacanych składek,
 • zeszyt rozkazów drużynowego,
 • teczkę rozkazów Komendanta Hufca,
 • informacja o materiałach otrzymanych z Hufca (m.in. materiały programowe, materiały ze spotkań drużynowych),
 • konstytucje*,
 • KP(potwierdzenie) ostatnio opłaconych składek członków drużyny,
 • pieczątkę drużyny*.

*jeśli posiada