Sponsorzy i instytucje wspierające

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu  /www.grojecmiasto.pl

Starostwo Powiatowe w Grójcu /www.grojec.pl/