Szczep 13 w Pniewach

Komendant Szczepu –  pwd. Michał Dusiński