Zbiórka wyborcza

Uchwała nr 1/2018  z dnia 1 września 2018 r.

w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Komenda Hufca ZHP Grójec zgodnie z uchwałą nr 8/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie terminarza zjazdów chorągwi w 2018 roku, oraz zgodnie na podstawie § 58 Statutu ZHP i Ordynacji Wyborczej ZHP z dnia 18 marca 2018 r.  zwołuje zjazd nadzwyczajny hufca w dniu 6 października 2018 r. o godzinie 10.00 w harcówce 17 Szczepu Brzask przy ulicy Drogowców 12 w Grójcu w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Uchwała wchodzi z dniem 1 września 2018 r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zbiórka wyborcza została wyłączona

100 – lecie

logo_lat_b

Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Grójcu jest organizacją o 100-letniej tradycji. Gdy wybieraliśmy patrona, pragnęliśmy przyjąć wzór godny naśladowania i niestrudzenie wdrażać w życie wartości, które dla bohatera były ważne: odwaga, pracowitość, sumienność, patriotyzm, a szczególnie służba Bogu, ojczyźnie i bliźnim.

Założycielem Szarych Szeregów w Grójcu, był Druh harcmistrz Ludwik Michalski ps. „Fil” (1912-1985), nauczyciel, założyciel hufca, wzorowy wychowawca, oficer AK i dowódca  plutonu  w  Batalionie  „Zośka”  w  Powstaniu  Warszawskim.  Na trwałe zapisał się w pamięci grójczan i pozostawił po sobie ślad, który będzie nam przypominała tablica pamiątkowa ufundowana z  harcerskich składek na Jego chwałę, którą odsłonimy podczas Zlotu.

W dowód dokonań  wielu harcerskich  pokoleń organizujemy w dniach 6-9.09.2018 Zlot Hufca.  W programie zobaczymy:

–   07.09.2018 (piątek)- godz. 18.00 – otwarcie wystawy fotograficznej w Galerii GOK.

–   08.09.2018 (sobota)  godz. 14.00 – 19.00 – festyn harcerski na Rynku w

Grójcu,  pokaz sprzętu wojskowego i pożarniczego, zajęcia z ceramiki itp.

godz.17.00 koncert zespołów „The Wings”, „Z Ostatniej Chwili”

i laureatów harcerskich festiwali – Pl. Wolności

godz. 20.00 Ogniobranie i wspólne odnowienie

Przyrzeczenia Harcerskiego, ul. Worowska 1

 

–  09.09.2018 (niedziela) godz. 10.10 – Park Miejski –   odsłonięcie tablicy z okazji 100-lecia powstania ZHP i zakopanie kapsuły czasu.

– 9.09.2018  godz. 11.00 – polowa  msza św. na Rynku w Grójcu

godz.  12.00 – apel kończący Zlot, wręczenie Hufcowi  Medalu Zasłużony dla Gminy Grójec oraz Medalu Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego,

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe na konto: BS Grójec nr 32  9128  0002 2001  0014  7877  0001

z dopiskiem „Darowizna  Zlot 100lecia”. Wszystkich darczyńców umieścimy na kodzie QR przy tablicy pamiątkowej oraz w kapsule czasu.

Czuwaj!

  1. Dariusz Gwiazda

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania 100 – lecie została wyłączona

Obowiązkowe dodatkowe karty na obóz.

Dzień dobry, w związku z nowymi zarządzeniami odnośnie ochrony danych osobowych, prosimy o wydrukowanie obustronnie . Podpasane karty prosimy zwrócić na zbiórce do drużynowych lub w najbliższy weekend przynieść do komendy hufca (skrytka wsuwana „pod drzwi”).

 

DODATKOWA-KARTA-KWALIFIKACYJNA-NIEPEŁNOLETNIEGO-UCZESTNIKA-WYPOCZYNKU

Uczestnicy, którzy nie oddali podstawowej karty, którą należało zwrócić do 10.05.br.:

zal.1_Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku_Załącznik nr 6 do rozporządzenia_wzór

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Obowiązkowe dodatkowe karty na obóz. została wyłączona

Warsztaty Instruktorskie „Młodnik” 30.05.-2.06.2018 w Kierwiku na Mazurach

Druhny i Druhowie,

w imieniu Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej „Quales” przekazuję zaproszenie na OFERTA MŁODNIK, które odbędą się w pierwszy weekend czerwca w Stanicy Harcerskiej w Kierwiku. Tematem przewodnim będzie wsparcie drużynowego w hufcu – drużynowy-instruktor. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Warsztaty Instruktorskie „Młodnik” 30.05.-2.06.2018 w Kierwiku na Mazurach została wyłączona

św. Jerzy- patron skautów i harcerzy

W dniu 23 kwietnia organizacje skautowe wspominają Św. Jerzego jako swego Patrona. W harcerstwie polskim od samego początku uważano ten dzień za święto harcerzy. Święty Jerzy jest patronem Anglii, Bośni, Litwy, Szwecji, Niemiec, i włoskich miast: Ferrary i Neapolu. Patronuje różnym rzemiosłom wojennym, harcerzom, skautom oraz licznym orderom. Święty Jerzy chroni przed epidemiami i ukąszeniami. O życiu Świętego niewiele możemy jednak powiedzieć. Niewątpliwie był męczennikiem, najprawdopodobniej z czasów prześladowań rzymskiego cesarza Dioklecjana (284-305 r.). Przypuszczalnie pochodził z Kapadocji, a śmierć poniósł w palestyńskiej Liddzie. Był żołnierzem, być może nawet wyższym oficerem armii rzymskiej.
Za zdarcie antychrześcijańskiego edyktu Dioklecjana z murów Nikomedii był okrutnie torturowany i zamęczony. Pierwszy kościół pod jego wezwaniem wzniósł Konstantyn Wielki. Kult Św. Jerzego szeroko rozpowszechnił się od V wieku, początkowo na Wschodzie, gdzie był czczony jako jeden z największych męczenników, a od IX w. także na Zachodzie. Okres walk w obronie Grobu Chrystusa stał się czasem niezwykłego rozpowszechnienia kultu, będącego jednym ze znamion rozkwitu kultury rycerskiej. Pod Liddą krzyżowcy odbudowali w 1191 r. kościół św. Jerzego, zburzony wcześniej przez muzułmanów w 1010 r. Epoka dojrzałego średniowiecza, a także okres przed XIX w. to okres rozwoju ludzkości. Zaowocował ukształtowaniem się etyki katolickiej. Nigdy przedtem, ani potem, osoby, którym powierzono pieczę nad stroną materialną życia ludzi, nie pojmowały swego zadania tak wyraźnie i powszechnie jako służby. Ci, którym Pan powierzał jeden z dwóch mieczów, aby czynili sprawiedliwość walcząc o Królestwo Boże, byli pasowani „w imię Boga, św. Michała i św. Jerzego”.
Żołnierz-męczennik stal się patronem rycerzy. Jako jedyny spośród znanych świętych na zawsze w ikonografii przybrał postać z innej epoki. Przedstawiany w średniowiecznej zbroi z kopią, uosabiał ideał rycerza. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania św. Jerzy- patron skautów i harcerzy została wyłączona